1. Heim
  2. Fiske

Fiske

Her er stor variasjon frå vatn som er lett tilgjengelege kor man får mykje fisk, til vatn lenger oppe og inne i fjellet med stor aure.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
E: naustdal-gjengedal@fylkesmannen.no

M

Meny

Title Address Description
Naustdal-Gjengedal
Naustdal-Gjengedal, Gloppen, Norge
Sandane
Krånavegen 5, 6823 Sandane, Norge
Parkering Gjengedalsstøylen
Unnamed Road, 6829 Hyen, Norge
Traudalen
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Parkering Langedalen
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Parkering Fitjedalen
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Parkering Jardalen
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Parkering Myklandsstøylen
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Parkering Legestølen
Unnamed Road, 6843 Skei i Jølster, Norge
Parkering Ålhus
Unnamed Road, 6847 Vassenden, Norge
Parkering Botnen
Angedalsvegen 1505, 6811 Førde, Norge
Parkering Vona/Instedalen
Vonavegen 207, 6817 Naustdal, Norge
Vonavatnet
Unnamed Road, 6817 Naustdal, Norge
Storevatnet
Dalelia, 6829 Hyen, Norge
Traudalsvatnet
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Fiske Breim:
Fv696, 6823 Sandane, Norge
Fiske Langedal
Unnamed Road, 6823 Sandane, Norge
Fiske Søreide og Ryssdal
6823 Sandane, Norge
Jølster
E39, 6847, Norge

Der er fleire vassdrag og mange små og store vatn i og rundt Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Dei fleste av desse er gode fiskevatn med fine bestandar av aure.

Heile området er i privat eige, og dei aller fleste grunneigarlaga sel fiskekort for sitt område. 

Dal med elv
Fjell, natur.

Husk fiskekort

Dei fleste fiskekorta ligg lett tilgjengeleg på Inatur.no. Nokre har lokale ordningar med fiskekort på SMS eller i “kasse”.

Fiskekort Søreide og Ryssdal

Fiskekort Jølster

Fiskekort Breim

Fiske Langedalen

Fiske Instedalen i Naustdal 

Fiske Gjengedalen

Fiske Traudalen

Tips til fiskevatn

Vonavatnet, Storevatnet og Traudalsvatnet er  fiskevatn som er lett tilgjengelege, har bra fiske og kor det er lett å kjøpe fiskekort. Det er sjølvsagt mange fleire vatn og områder, men dette er nok dei mest sentrale om ein ser på kvalitet og tilgjengelegheit.

Byrkjeneset, innsjø.